Yasin Suresi ve Anlamı 5. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 456 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 5. Sayfa

55. Cennetlikler bugün, nimetler içinde sefa sürerler.
56. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar.
57. Orada onlara her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir.
58. Bir de merhametli Rabb’in söylediği “selam” vardır.
59. Allah şöyle buyurur: “Ayrılın bir tarafa bugün, ey suçlular!”
60-61. “Ey Âdemoğulları! Size, “Sakın şeytana tapmayın! Çünkü o, sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bana kulluk edin! Dosdoğru yol budur.” diye tavsiye etmedim mi?”
62. “Böyleyken şeytan, içinizden nice nesilleri yoldan çıkardı. Neden aklınızı kullanmıyorsunuz?”
63. “İşte tehdit edildiğiniz cehennem!”
64. “İnkârınız sebebiyle bugün girin oraya!”
65. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.
66. Dileseydik, (dünyada da) gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman yol bulmaya çalışırlardı. Ama nasıl görebilirlerdi ki?
67. Dileseydik, oldukları yerde dondururduk. Ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.
68. Biz kime uzun ömür verirsek yaratılışını tersine çeviririz. Hâlâ akıllarını kullanmazlar mı?
69. Biz Peygambere şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. O, bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.
70. Diri olanları uyarsın ve böylece kâfirler hakkındaki ilahî hüküm kesinleşsin diye indirilmiştir.

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 4. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 504 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 4. Sayfa

41. Soylarını dolu gemilerde taşımamız da onlar için bir delildir.
42. Biz onlar için bunun gibi daha nice binekler yaratırız.
43. Dilersek onları suda boğarız. O zaman ne feryatlarına yetişen bulunur ne de başka türlü kurtarılırlar.
44. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet ve onları belli bir zamana kadar yaşatma irademizle hayatta kalırlar.
45. Durum böyleyken onlara, “Geçmişte yaptığınız ve yapacağınız bütün işlerde Allah’tan korkun ki size merhamet edilsin.” denildiğinde aldırmazlar.
46. Zaten Rabb’inin ayetlerinden herhangi biri kendilerine geldiğinde, ondan hep yüz çevirmişlerdi.
47. Kâfirlere; “Allah’ın size lütfettiği rızıktan, siz de muhtaçlara harcayın!” denildiğinde, müminlere şöyle derler: “Dilediği takdirde Allah’ın doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracakmışız? Gerçekten siz, apaçık bir şaşkınlık içindesiniz.”
48. Yine derler ki: “Eğer doğru söylüyorsanız, şu bizi tehdit ettiğiniz kıyamet ne zaman kopacak?”
49. Onların beklediği, sadece bir çığlık! Çekişip dururlarken kendilerini çarpıverecek bir çığlık!
50. O zaman ne vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler.
51. Sûra üflendi! İşte mezarlarından kalkıp Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar.
52. “Eyvah bize! Kim kaldırdı bizi kabrimizden?” diyorlar. “Rahman olan Allah’ın vadettiği işte bu imiş. Peygamberler gerçekten doğru söylemiş.”
53. Sadece tek bir çığlık kopar! Bunun üzerine hepsi duruşma için huzurumuza toplanırlar.
54. O gün, hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada, ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız.

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 3. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 685 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 3. Sayfa

28. Onun vefatından sonra, kavmini helak etmek için üzerlerine gökten bir ordu indirmedik, zaten indirecek de değildik.
29. Sadece tek bir çığlık! Anında hepsi sönüverdi.
30. Yazık şu kullara! Kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi.
31. Onlardan önce nice nesilleri yok ettiğimizi ve bir daha geri dönmediklerini görmezler mi?
32. Elbette onların hepsi, (hesap vermeleri için kıyamet gününde) toplanıp huzurumuza getirilecekler.
33. Ölü toprak onlar için bir delildir! Biz o toprağa su ile hayat verir, oradan taneler çıkarırız da onlardan yerler.
34-35. Meyvelerinden ve elleriyle ürettikleri ürünlerinden yesinler diye, orada üzüm bağları, hurma bahçeleri yarattık ve içlerinden pınarlar akıttık. Buna rağmen hâlâ şükretmeyecekler mi?
36. Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah yücedir, her türlü noksandan münezzehtir!
37. Gece de onlar için bir delildir! Biz, gündüzü ondan sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülüverirler.
38. Güneş de kendisi için belirlenen bir yörüngede akar gider. Bu güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın kanunudur.
39. Ay için de birtakım evreler belirledik. Sonunda o, eğri hurma dalı gibi (hilal) olur, geri döner.
40. Ne Güneş Ay’a kavuşabilir ne de gece gündüzü geçebilir. O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar durur.

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 2. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 376 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 2. Sayfa

13.Onlara, şu şehir halkını örnek ver: Hani oraya elçiler gelmişti.
14. İşte o zaman biz, o şehir halkına iki elçi göndermiştik. İki elçiyi yalanlamaları üzerine üçüncü bir elçiyle destekledik. Onlar, “Biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz.” dediler.
15.. Şehir halkı dedi ki: “Siz de bizim gibi bir insansınız. Doğrusu Rahman’ın indirdiği bir şey yok. Siz yalan söylüyorsunuz.”
16-17. Elçiler dediler ki: “Rabb’imiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz.”
18. Halk, elçileri tehdit ederek, “Siz uğursuzsunuz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlar, size acı mı acı bir azap dokundururuz.” dedi.
19. Elçiler şöyle cevap verdiler: “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye mi böyle söylüyorsunuz? Doğrusu siz, haddi aşan bir toplumsunuz.”
20. O esnada, şehrin öte başından bir adam koşarak geldi, “Ey kavmim!” dedi. “Gelin, bu elçilere uyun!”
21. “Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendileri doğru yolda olan bu kimselere uyun!”
22. “Ne olmuş ki bana, kulluk etmeyecekmişim beni yaratana! Şunu iyi biliniz ki siz de O’na döndürüleceksiniz.”
23. “Ben, O’ndan başka tanrılar edinir miyim hiç! Eğer Rahman bana zarar vermek dilerse, o tanrıların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve onlar beni kurtaramaz.”
24. “İşte o zaman ben, apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum.”
25. “Haberiniz olsun ki ben Rabb’inize iman ettim. Siz de bana kulak verin!”
26. Ona, “Haydi, gir cennete!” denildiğinde, “Ah ne olurdu halkım bilseydi!” dedi.
27. “(Ah bir bilselerdi) Rabb’imin beni affettiğini ve beni ikramlarla ağırladığını!”

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 1. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 394 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 1. Sayfa

 

1. Yâ sîn.
2. Hikmetli Kur’an’a and olsun ki,
3. Sen elbette gönderilen peygamberlerdensin.
4. Dosdoğru bir yol üzeresin.
5. Bu Kur’an, üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirildi.
6. Sen de ataları uyarılmamış, kendileri de gaflet içinde kalmış bir
toplumu uyarasın diye gönderildin.
7. Ant olsun ki onların çoğu hakkında (azapla ilgili) hüküm kesinleşti.
Çünkü onlar iman etmiyorlar.
8. Boyunlarına öyle demir halkalar geçirdik ki çenelerine dayanmaktadır.
Bu boyunduruklar sebebiyle kafaları yukarı kalkıktır.
9. Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak öylesine çepeçevre
sardık ki artık hiç göremezler.
10. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir, iman etmezler.
11. Sen ancak, zikre (Kur’an’a) uyan ve görmediği hâlde Rahman’dan korkan
kimseyi uyarabilirsin. İşte böyle kimseleri bağışlanma ve güzel bir
mükâfat ile müjdele!
12. Şüphe yok ki ölüleri diriltecek olan biziz. Yaptıkları her şeyi ve
bütün izlerini bir bir kaydederiz. Zaten biz, her şeyi apaçık bir kitapta
(Levh-i Mahfuz’da) kaydettik.

Devamını Oku

Clash of Clans 7. Seviye Köy Binası Klan Savaşı Düzenleri

Clash of Clans kategorisine 30 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 674 defa okundu

Clash of Clans 7. Seviye Köy Binası Klan Savaşı Düzenlerine bu sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Devamını Oku