"Yasin" Olarak Etiketlenenler

Yasin Suresi ve Anlamı 6. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 551 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 6. Sayfa

71. Kudretimizle kendileri için (uysal) hayvanlar yarattığımızı görmüyorlar mı? Onlar bu hayvanlara sahip olmuşlardır.
72. Bu hayvanları insanların hizmetine verdik. Bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını yerler.
73. Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve türlü içecekler vardır. Hâlâ şükretmezler mi?
74. (Kendilerine bu kadar nimetler verildiği hâlde) tuttular, Allah’tan başka tanrılar edindiler. Güya yardıma nail olacaklar!
75. Hâlbuki o tanrı edindikleri putlar onlara yardım edemezler. Aksine kendileri onlar için yardıma hazır askerlerdir.
76. O hâlde (ey Resulüm), üzülme sen onların laflarına! Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da.
77. İnsan, kendisini bir nutfeden (sperm) yarattığımızı görmedi mi de şimdi apaçık bir düşman kesildi.
78. Kendi yaratılışını unutur da “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyerek bize misal vermeye kalkışır.
79. De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir.”
80. Sizin için yeşil ağaçtan ateş meydana getiren O’dur. Siz de ateşinizi ondan yakıyorsunuz.
81. Gökleri ve yeri yaratanın, onların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi ? Elbette gücü yeter. O, her şeyi yaratan, her şeyi bilendir!
82. Allah bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece “Ol!” diye emreder. O da oluverir.
83. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, ne yücedir! Hepiniz ona döndürüleceksiniz.

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 5. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 391 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 5. Sayfa

55. Cennetlikler bugün, nimetler içinde sefa sürerler.
56. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar.
57. Orada onlara her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir.
58. Bir de merhametli Rabb’in söylediği “selam” vardır.
59. Allah şöyle buyurur: “Ayrılın bir tarafa bugün, ey suçlular!”
60-61. “Ey Âdemoğulları! Size, “Sakın şeytana tapmayın! Çünkü o, sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bana kulluk edin! Dosdoğru yol budur.” diye tavsiye etmedim mi?”
62. “Böyleyken şeytan, içinizden nice nesilleri yoldan çıkardı. Neden aklınızı kullanmıyorsunuz?”
63. “İşte tehdit edildiğiniz cehennem!”
64. “İnkârınız sebebiyle bugün girin oraya!”
65. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.
66. Dileseydik, (dünyada da) gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman yol bulmaya çalışırlardı. Ama nasıl görebilirlerdi ki?
67. Dileseydik, oldukları yerde dondururduk. Ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.
68. Biz kime uzun ömür verirsek yaratılışını tersine çeviririz. Hâlâ akıllarını kullanmazlar mı?
69. Biz Peygambere şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. O, bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.
70. Diri olanları uyarsın ve böylece kâfirler hakkındaki ilahî hüküm kesinleşsin diye indirilmiştir.

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 3. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 467 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 3. Sayfa

28. Onun vefatından sonra, kavmini helak etmek için üzerlerine gökten bir ordu indirmedik, zaten indirecek de değildik.
29. Sadece tek bir çığlık! Anında hepsi sönüverdi.
30. Yazık şu kullara! Kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi.
31. Onlardan önce nice nesilleri yok ettiğimizi ve bir daha geri dönmediklerini görmezler mi?
32. Elbette onların hepsi, (hesap vermeleri için kıyamet gününde) toplanıp huzurumuza getirilecekler.
33. Ölü toprak onlar için bir delildir! Biz o toprağa su ile hayat verir, oradan taneler çıkarırız da onlardan yerler.
34-35. Meyvelerinden ve elleriyle ürettikleri ürünlerinden yesinler diye, orada üzüm bağları, hurma bahçeleri yarattık ve içlerinden pınarlar akıttık. Buna rağmen hâlâ şükretmeyecekler mi?
36. Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah yücedir, her türlü noksandan münezzehtir!
37. Gece de onlar için bir delildir! Biz, gündüzü ondan sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülüverirler.
38. Güneş de kendisi için belirlenen bir yörüngede akar gider. Bu güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın kanunudur.
39. Ay için de birtakım evreler belirledik. Sonunda o, eğri hurma dalı gibi (hilal) olur, geri döner.
40. Ne Güneş Ay’a kavuşabilir ne de gece gündüzü geçebilir. O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar durur.

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 2. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 300 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 2. Sayfa

13.Onlara, şu şehir halkını örnek ver: Hani oraya elçiler gelmişti.
14. İşte o zaman biz, o şehir halkına iki elçi göndermiştik. İki elçiyi yalanlamaları üzerine üçüncü bir elçiyle destekledik. Onlar, “Biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz.” dediler.
15.. Şehir halkı dedi ki: “Siz de bizim gibi bir insansınız. Doğrusu Rahman’ın indirdiği bir şey yok. Siz yalan söylüyorsunuz.”
16-17. Elçiler dediler ki: “Rabb’imiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz.”
18. Halk, elçileri tehdit ederek, “Siz uğursuzsunuz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlar, size acı mı acı bir azap dokundururuz.” dedi.
19. Elçiler şöyle cevap verdiler: “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye mi böyle söylüyorsunuz? Doğrusu siz, haddi aşan bir toplumsunuz.”
20. O esnada, şehrin öte başından bir adam koşarak geldi, “Ey kavmim!” dedi. “Gelin, bu elçilere uyun!”
21. “Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendileri doğru yolda olan bu kimselere uyun!”
22. “Ne olmuş ki bana, kulluk etmeyecekmişim beni yaratana! Şunu iyi biliniz ki siz de O’na döndürüleceksiniz.”
23. “Ben, O’ndan başka tanrılar edinir miyim hiç! Eğer Rahman bana zarar vermek dilerse, o tanrıların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve onlar beni kurtaramaz.”
24. “İşte o zaman ben, apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum.”
25. “Haberiniz olsun ki ben Rabb’inize iman ettim. Siz de bana kulak verin!”
26. Ona, “Haydi, gir cennete!” denildiğinde, “Ah ne olurdu halkım bilseydi!” dedi.
27. “(Ah bir bilselerdi) Rabb’imin beni affettiğini ve beni ikramlarla ağırladığını!”

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 1. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 300 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 1. Sayfa

 

1. Yâ sîn.
2. Hikmetli Kur’an’a and olsun ki,
3. Sen elbette gönderilen peygamberlerdensin.
4. Dosdoğru bir yol üzeresin.
5. Bu Kur’an, üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirildi.
6. Sen de ataları uyarılmamış, kendileri de gaflet içinde kalmış bir
toplumu uyarasın diye gönderildin.
7. Ant olsun ki onların çoğu hakkında (azapla ilgili) hüküm kesinleşti.
Çünkü onlar iman etmiyorlar.
8. Boyunlarına öyle demir halkalar geçirdik ki çenelerine dayanmaktadır.
Bu boyunduruklar sebebiyle kafaları yukarı kalkıktır.
9. Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak öylesine çepeçevre
sardık ki artık hiç göremezler.
10. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir, iman etmezler.
11. Sen ancak, zikre (Kur’an’a) uyan ve görmediği hâlde Rahman’dan korkan
kimseyi uyarabilirsin. İşte böyle kimseleri bağışlanma ve güzel bir
mükâfat ile müjdele!
12. Şüphe yok ki ölüleri diriltecek olan biziz. Yaptıkları her şeyi ve
bütün izlerini bir bir kaydederiz. Zaten biz, her şeyi apaçık bir kitapta
(Levh-i Mahfuz’da) kaydettik.

Devamını Oku