"kuranı kerim" Olarak Etiketlenenler

Sübhâneke Duası ve Anlamı

Sübhâneke Duası ve Anlamı kategorisine 14 Aralık, 2018 tarihinde eklendi, 340 defa okundu

Sübhâneke Duası ve Anlamı

Allah’ım! Sen her türlü eksiklikten uzaksın.Seni daima böyle över ve sana hamd ederim.

Senin adın mübarektir.

Senin şanın yücedir.

Senin övgün uludur.

Sendenbaşka ilah yoktur.

Devamını Oku

İnşirâh Suresi ve Anlamı

İnşirâh Suresi ve Anlamı kategorisine 11 Aralık, 2018 tarihinde eklendi, 308 defa okundu

İnşirâh Suresi ve Anlamı

1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2-3. Senin belini büken o ağır yükünü sırtından almadık mı?
4. Senin şanını yüceltmedik mi?
5. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6. Gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
7. O hâlde bir işi bitirince diğeriyle uğraş!
8. Ve yalnız Rabb’ine yönel, O’na yaklaş!

Devamını Oku

Duhâ Suresi ve Anlamı

Duhâ Suresi ve Anlamı kategorisine 11 Aralık, 2018 tarihinde eklendi, 682 defa okundu

Duhâ Suresi ve Anlamı

1-2. Kuşluk vaktine ve karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,
3. Rabb’in seni terk etmedi, sana darılmadı.
4. Doğrusu ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
5. Rabb’in sana verecek (sen) de hoşnut olacaksın.
6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?
7. O, seni şaşırmış bulup yol göstermedi mi?
8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
9. Öyleyse yetimi sakın ezme.
10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.
11. Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 6. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 473 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 6. Sayfa

71. Kudretimizle kendileri için (uysal) hayvanlar yarattığımızı görmüyorlar mı? Onlar bu hayvanlara sahip olmuşlardır.
72. Bu hayvanları insanların hizmetine verdik. Bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını yerler.
73. Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve türlü içecekler vardır. Hâlâ şükretmezler mi?
74. (Kendilerine bu kadar nimetler verildiği hâlde) tuttular, Allah’tan başka tanrılar edindiler. Güya yardıma nail olacaklar!
75. Hâlbuki o tanrı edindikleri putlar onlara yardım edemezler. Aksine kendileri onlar için yardıma hazır askerlerdir.
76. O hâlde (ey Resulüm), üzülme sen onların laflarına! Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da.
77. İnsan, kendisini bir nutfeden (sperm) yarattığımızı görmedi mi de şimdi apaçık bir düşman kesildi.
78. Kendi yaratılışını unutur da “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyerek bize misal vermeye kalkışır.
79. De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir.”
80. Sizin için yeşil ağaçtan ateş meydana getiren O’dur. Siz de ateşinizi ondan yakıyorsunuz.
81. Gökleri ve yeri yaratanın, onların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi ? Elbette gücü yeter. O, her şeyi yaratan, her şeyi bilendir!
82. Allah bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece “Ol!” diye emreder. O da oluverir.
83. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, ne yücedir! Hepiniz ona döndürüleceksiniz.

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 5. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 376 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 5. Sayfa

55. Cennetlikler bugün, nimetler içinde sefa sürerler.
56. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar.
57. Orada onlara her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir.
58. Bir de merhametli Rabb’in söylediği “selam” vardır.
59. Allah şöyle buyurur: “Ayrılın bir tarafa bugün, ey suçlular!”
60-61. “Ey Âdemoğulları! Size, “Sakın şeytana tapmayın! Çünkü o, sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bana kulluk edin! Dosdoğru yol budur.” diye tavsiye etmedim mi?”
62. “Böyleyken şeytan, içinizden nice nesilleri yoldan çıkardı. Neden aklınızı kullanmıyorsunuz?”
63. “İşte tehdit edildiğiniz cehennem!”
64. “İnkârınız sebebiyle bugün girin oraya!”
65. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.
66. Dileseydik, (dünyada da) gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman yol bulmaya çalışırlardı. Ama nasıl görebilirlerdi ki?
67. Dileseydik, oldukları yerde dondururduk. Ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.
68. Biz kime uzun ömür verirsek yaratılışını tersine çeviririz. Hâlâ akıllarını kullanmazlar mı?
69. Biz Peygambere şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. O, bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.
70. Diri olanları uyarsın ve böylece kâfirler hakkındaki ilahî hüküm kesinleşsin diye indirilmiştir.

Devamını Oku

Yasin Suresi ve Anlamı 4. Sayfa

Sureler Dualar ve Anlamları kategorisine 31 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 369 defa okundu

Yasin Suresi ve Anlamı 4. Sayfa

41. Soylarını dolu gemilerde taşımamız da onlar için bir delildir.
42. Biz onlar için bunun gibi daha nice binekler yaratırız.
43. Dilersek onları suda boğarız. O zaman ne feryatlarına yetişen bulunur ne de başka türlü kurtarılırlar.
44. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet ve onları belli bir zamana kadar yaşatma irademizle hayatta kalırlar.
45. Durum böyleyken onlara, “Geçmişte yaptığınız ve yapacağınız bütün işlerde Allah’tan korkun ki size merhamet edilsin.” denildiğinde aldırmazlar.
46. Zaten Rabb’inin ayetlerinden herhangi biri kendilerine geldiğinde, ondan hep yüz çevirmişlerdi.
47. Kâfirlere; “Allah’ın size lütfettiği rızıktan, siz de muhtaçlara harcayın!” denildiğinde, müminlere şöyle derler: “Dilediği takdirde Allah’ın doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracakmışız? Gerçekten siz, apaçık bir şaşkınlık içindesiniz.”
48. Yine derler ki: “Eğer doğru söylüyorsanız, şu bizi tehdit ettiğiniz kıyamet ne zaman kopacak?”
49. Onların beklediği, sadece bir çığlık! Çekişip dururlarken kendilerini çarpıverecek bir çığlık!
50. O zaman ne vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler.
51. Sûra üflendi! İşte mezarlarından kalkıp Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar.
52. “Eyvah bize! Kim kaldırdı bizi kabrimizden?” diyorlar. “Rahman olan Allah’ın vadettiği işte bu imiş. Peygamberler gerçekten doğru söylemiş.”
53. Sadece tek bir çığlık kopar! Bunun üzerine hepsi duruşma için huzurumuza toplanırlar.
54. O gün, hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada, ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız.

Devamını Oku